Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 20 2017

okiemnieogarniesz
14:47
Nie umiem, nienawidzę się rozstawać. Z nikim i z niczym, co niechcący pokochałem.
— Mariusz Ziomecki "Lato nieśmiertelnych"
Reposted fromxalchemic xalchemic
okiemnieogarniesz
14:46
3000 8c12 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viagosiuuaam16 gosiuuaam16
14:44
Jest spora różnica pomiędzy poddaniem się, a podjęciem decyzji, że wreszcie masz dość.
— Michał Kellen
(via fuckingartistic)
Reposted frommakswilczur makswilczur
14:43
Znasz to uczucie kiedy chce ci się płakać, krzyczeć i uderzać pięścią aż nie poczujesz krwi, a jedyne co robisz to siedzisz i się uśmiechasz?
— moje (via dametaswift)
Reposted frommakswilczur makswilczur
14:40
Jeżeli krzyczysz o małych problemach, rozejrzyj się. Może ktoś właśnie mówi o ogromnym bólu szeptem.
— (via dametaswift)
Reposted frommakswilczur makswilczur
14:37
Posiadam szczególny talent do rozmyślania nad ponurą stroną życia, wyciągania z niej najgłębszej goryczy i smakowania jej; zbadawszy ją tak do cna, wiedziałem, jak najskuteczniej znęcać się nad sobą.
— Hans Christian Andersen — Baśń mojego życia
(via fuckingartistic)
Reposted frommakswilczur makswilczur
14:31
5941 1ead
Reposted frommakswilczur makswilczur
14:31
5940 a548 500
Reposted frommakswilczur makswilczur
14:30
5964 3e5c
Reposted frommakswilczur makswilczur
14:29
czasami zwykłe przytulenie zdziała dużo więcej niż najlepsze lekarstwo
— (via niewidoczny-smutek)
Reposted frommakswilczur makswilczur
14:29
3709 0a62
Reposted frommakswilczur makswilczur
okiemnieogarniesz
14:25
Może słowa, które trzymamy w sobie, zmieniłyby bieg wydarzeń?
— Wyrafinowany Gentelman
Reposted fromoutoflove outoflove viamakswilczur makswilczur
okiemnieogarniesz
14:25
Wiem, że jestem człowiekiem trudnym, ale jeżeli można w ogóle mówić o pozytywnych stronach mojego charakteru - jest to chyba wierność, którą umiem pokazać ludziom, jeśli ich kocham i lubię.
— M. Hłasko
okiemnieogarniesz
14:25
Niektórzy ludzie twierdzą, że zawsze trzeba walczyć do końca. Pomimo wszystko, wbrew sobie i wszystkiemu. Może mają rację. Ja jednak uważam, że każda walka ma swój koniec. Czasami i Ty musisz przestać walczyć. Nie z powodu dumy, lecz z szacunku do siebie. Po to by móc jeszcze się uśmiechać i mieć normalne życie. Nie czekaj na cud. Pieprzonych cudów nie ma…
— Rafał Wicijowski
Reposted fromwaflova waflova viamakswilczur makswilczur
okiemnieogarniesz
12:02
Jak możesz ukryć się przed czymś, co jest w tobie?
— Kraina prozaka
okiemnieogarniesz
12:02
Jak możesz ukryć się przed czymś, co jest w tobie?
— Kraina prozaka
okiemnieogarniesz
12:01
Podobno najgorsze, co można czuć, to obojętność. Jeśli człowiek nie tłumi złości, nie przepełnia go radość, zazdrość, ani pożądanie - jest martwy.
— Iga Karst
okiemnieogarniesz
11:55
Aug 16
Add this event to a calendar application
Najważniejsze: być w zgodzie z samym sobą
Reposted fromxalchemic xalchemic
okiemnieogarniesz
11:54
Tak, jak słaby fizycznie człowiek może stać się silny poprzez uważne i cierpliwe trenowanie, tak i człowiek słaby w myśleniu może stać się silny, jeśli będzie trenował się we właściwym myśleniu.
— James Allen
Reposted fromxalchemic xalchemic
11:54
4934 0066 500
Reposted fromsunlight sunlight vianihuhu nihuhu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl