Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 08 2017

okiemnieogarniesz
04:46
Wystarczy jedna osoba, by ożyło pustkowie i wystarczy jej brak, aby wielkie miasto wydało się puste.
— Lidia Jasińska
Reposted fromxalchemic xalchemic
okiemnieogarniesz
04:46
Tylko my, to dziś mniej niż nas dwoje
Stoję tutaj sam i mówię sobie: tylko Ty
Nie będę ukrywał, że o przyszłość się boję
I pytam Ciebie "co jest" i mówię sobie: tylko Ty
— Bonson x Buka x Koty Katz "Tylko Ty" (SzUsty Blend)
Reposted fromxalchemic xalchemic
okiemnieogarniesz
04:42
Proszę, jeśli mnie kochasz, to razem przez to przejdźmy...
— O.S.T.R. "Post Scriptum"
Reposted fromxalchemic xalchemic
okiemnieogarniesz
04:41
4849 6841
Reposted fromxalchemic xalchemic
okiemnieogarniesz
04:41
Nienawidzę milczenia, nie odzywania się do siebie, nie pisania. To jest gorsze niż zakończenie znajomości.
Reposted fromxalchemic xalchemic
okiemnieogarniesz
04:39
6787 d855
Reposted fromxalchemic xalchemic
okiemnieogarniesz
04:37
Myśleć to cierpieć, no powiedz mi, czy to myślenie coś mi kiedyś dało, czy poprawiło moją sytuację? Myślę i myślę, i myślę, myśleniem milion razy oddaliłem się od szczęścia, ale ani razu się do niego nie zbliżyłem.
— Jonathan Carroll "Oko dnia"
Reposted fromxalchemic xalchemic
okiemnieogarniesz
04:35
Bo jedyną gorszą rzeczą od ślepoty jest mieć wzrok, a nie dostrzegać tego co najważniejsze.
Reposted fromxalchemic xalchemic
okiemnieogarniesz
04:32
Żeby serce - sercem, a nie raną.
— Krzysztof Kamil Baczyński "Dokąd to jeszcze..."
Reposted fromxalchemic xalchemic
okiemnieogarniesz
04:27
Mam w środku prywatne trzęsienie ziemi.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromxalchemic xalchemic

June 07 2017

okiemnieogarniesz
19:47
Reposted fromjasminum jasminum vianihuhu nihuhu
okiemnieogarniesz
19:46
Bardzo tęsknię za Tobą. Rano jeszcze pół biedy, bo trzeba pracować, ale pod wieczór Twoja nieobecność staje się dramatyczna.
— Wisława Szymborska
okiemnieogarniesz
19:40
Też chciałbym, aby przydarzyło mi się w życiu coś innego niż ja sam.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted fromnezavisan nezavisan viajakubzulczyk jakubzulczyk
okiemnieogarniesz
19:33
Edward Stachura "Pokocham ją siłą woli"
Reposted fromsowaaa sowaaa viatysiace-mysli tysiace-mysli
okiemnieogarniesz
19:29
Nic nie rozumiem, choć wszystko jest jasne
I szukam Cię w tłumie i czuję jak gasnę
— QUEBONAFIDE
Reposted fromSalute Salute viatysiace-mysli tysiace-mysli
okiemnieogarniesz
19:28
To czasem trwa. To może nawet bardzo długo trwać - zanim się wszystko ułoży.
— T. Jansson
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viapomruki pomruki
okiemnieogarniesz
19:28
Zrozumiała, że nie samo czekanie jest najgorsze, ale to, co sobie wtedy wyobrażasz.
— Arturo Pérez-Reverte
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapomruki pomruki
okiemnieogarniesz
19:26
Coraz częściej myślę, że byłoby lepiej gdyby świat nigdy się dla mnie nie zaczął.
— ...
Reposted fromliveindarkness liveindarkness viapomruki pomruki
okiemnieogarniesz
19:25
Kiedy los nam nie sprzyja, w głębi serca wszyscy jesteśmy egoistami i wszyscy wznosimy te same modły: tylko nie ja, tylko nie ja, jeszcze nie teraz.
— Simon Beckett
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapomruki pomruki
okiemnieogarniesz
19:25

Dzisiejsze związki polegają na tym, że ludzie zdzierają z siebie ubrania, on dochodzi na jej brzuch albo tyłek, ale nie mogą nawzajem dotykać swoich telefonów. Że żyjemy niby razem, ale jednak osobno.

Czy znam przepis na idealny związek? Nie. Ale wiem, że aby być w dobrym związku z mężczyzną trzeba budować razem z nim historię. Zaś by być w udanym związku z kobietą, trzeba dawać jej emocje.

W każdym związku są kłótnie. Lecz nie chodzi o to, że ludzie się kłócą, bo kłócić się będą zawsze. Chodzi o to, jak się wtedy traktują.

— pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea viapomruki pomruki
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl