Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 14 2017

okiemnieogarniesz
21:01
okiemnieogarniesz
20:58

Łatwiej jest uwierzyć w złe rzeczy, zauważyłeś?

— Pretty woman
okiemnieogarniesz
20:57
Życzyłabym sobie z rozmachem mieć wszystko w dupie.
— M. Halber

July 09 2015

okiemnieogarniesz
21:15
5908 cb23
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul viameriel meriel
okiemnieogarniesz
21:15
2069 4530
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viameriel meriel
okiemnieogarniesz
21:15

"Może po prostu posadź kobietę przed sobą, pogadaj z nią i postaraj się podniecić ją własnym mózgiem".

— Pokolenie Ikea
okiemnieogarniesz
21:14
okiemnieogarniesz
21:13

"Mówił, że była cholernie trudna, cholernie skomplikowana i cholernie wyjątkowa. Miał cholerną rację".

Reposted frommypinkflaming mypinkflaming viameriel meriel
okiemnieogarniesz
21:12
Prawdziwą przyjaciółkę poznasz wtedy, kiedy znajdzie sobie chłopaka.

July 08 2015

okiemnieogarniesz
20:10
Życie jest po to, by je przeżywać i kiedy dostajesz szansę, aby doświadczać niesamowitych rzeczy z niezwykłą osobą, nie istnieje ani jeden powód na tym świecie, by powiedzieć nie.
— Amber L. Johnson, Puddle Jumping
Reposted frommefir mefir viagosiuuaam16 gosiuuaam16
okiemnieogarniesz
18:25
i wszystko to iluzją jest i magią
i zdarza się raz na milion
— zabili mi żółwia - wiosna
Reposted fromirmelin irmelin viagosiuuaam16 gosiuuaam16
okiemnieogarniesz
18:23
5659 ad6b 500
Reposted frommixtura mixtura viagosiuuaam16 gosiuuaam16
okiemnieogarniesz
18:22
Zrób mi tę przyjemność : uwielbiaj mnie mimo wszystko...
— Mały Książe
Reposted frompieprzycto pieprzycto viagosiuuaam16 gosiuuaam16
okiemnieogarniesz
17:37

July 07 2015

okiemnieogarniesz
21:34
okiemnieogarniesz
21:30
4214 d4da
bardzo.
Reposted frommodiglovinne modiglovinne vianatasha123 natasha123
okiemnieogarniesz
21:30
a po tym wszystkim chciałam tylko, żeby do mnie podszedł i mocno mnie przytulił. wybaczyłabym mu wszystko.
Reposted fromnotenough notenough
okiemnieogarniesz
21:29

Podoba mi się człowiek, którego oczy mówią więcej niż wargi.

Reposted fromhole-love hole-love vianatasha123 natasha123
okiemnieogarniesz
21:29
Jul 7
Add this event to a calendar application
Rzadko trafiają się takie usta, które idealnie pasują do Twoich
Reposted fromxalchemic xalchemic
okiemnieogarniesz
21:15
7862 35b7
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl