Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 30 2017

okiemnieogarniesz
13:02

Ludzie zbyt często myślą o nas miłe rzeczy nie mówiąc nam o tym...

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaxalchemic xalchemic
okiemnieogarniesz
13:00
okiemnieogarniesz
13:00
życie nauczyło mnie uważać na słowa  i tego że nikt nie zważa na nasze
okiemnieogarniesz
12:59
7851 943d 500
Julian Tuwim "Inne"
okiemnieogarniesz
12:56
Mam wrażenie, że kiedyś siądę i zacznę się śmiać, jak mogłam tak po prostu zmarnować część życia, z której teraz nic nie mam.
okiemnieogarniesz
12:55
Jul 26
Add this event to a calendar application
Usta mogą ukryć prawdę, ale oczy nie
Reposted fromxalchemic xalchemic
okiemnieogarniesz
12:54
Już było paru takich, których też byłem pewien...
— ZBUKU
Reposted frompozakontrola pozakontrola viaHIPHOP4LIFE HIPHOP4LIFE
okiemnieogarniesz
12:54
1390 4c4b
Reposted fromoutoflove outoflove vianihuhu nihuhu
okiemnieogarniesz
12:54
1362 4d6c
Reposted fromoutoflove outoflove vianihuhu nihuhu
okiemnieogarniesz
12:54
6905 cb3f
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome vianihuhu nihuhu
okiemnieogarniesz
12:53
7009 7a8c
Reposted fromthesmajl thesmajl viatysiace-mysli tysiace-mysli
okiemnieogarniesz
12:52
Jest spora różnica pomiędzy poddaniem się, a podjęciem decyzji, że wreszcie masz dość. Nie przenoście gór dla tych, którzy nie podniosą dla was kamienia.
— Michał Kellen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatysiace-mysli tysiace-mysli
okiemnieogarniesz
12:51
Reposted fromFlau Flau viapaasiak paasiak
okiemnieogarniesz
12:50
0404 3d47
Reposted fromnobodyimportant nobodyimportant viapaasiak paasiak
12:50
3874 1736
okiemnieogarniesz
12:50
2207 a786 500
Reposted fromAlcea Alcea viajakubzulczyk jakubzulczyk
okiemnieogarniesz
12:49
Adi Nowak (ft. Zuzanna Niedzielska) "Drap, masuj, miziaj mnie"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaHIPHOP4LIFE HIPHOP4LIFE
okiemnieogarniesz
12:49
9458 fe89 500
Reposted fromSupremeNav SupremeNav viagosiuuaam16 gosiuuaam16
okiemnieogarniesz
12:49
7093 5431 500
Reposted frommetadon metadon viagosiuuaam16 gosiuuaam16
okiemnieogarniesz
12:49
Nie dotarło. Siedziała wkurwiona i zachowywała się jak milcząca idiotka. To niesamowite, że niektórzy nawet milcząc pierdolą głupoty.
— Ochocki, Vithren
Reposted fromvith vith viagosiuuaam16 gosiuuaam16
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl