Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 15 2020

okiemnieogarniesz
22:05
0906 51ea 500
Reposted fromupinthesky upinthesky viapomruki pomruki
okiemnieogarniesz
22:04
5023 1ce0 500
Reposted fromsoftboi softboi viapomruki pomruki
okiemnieogarniesz
22:02
”Ciekawe czy kiedykolwiek myślimy o sobie w tej samej chwili.”
okiemnieogarniesz
21:59
Mydlisz mi ciągle oczy.. Zaczynam miec na to uczulenie 
— Mononok
Reposted frommononok mononok viaponurykosiarz ponurykosiarz
okiemnieogarniesz
21:57

Najpiękniejszym widokiem jest człowiek uśmiechający się z Twojego powodu, szczególnie, jeśli jest to człowiek, który ukradł Ci choć kawałek twojego wnętrza.

Reposted fromxsneakyx xsneakyx viaponurykosiarz ponurykosiarz
okiemnieogarniesz
21:57
7306 bfb6 500
Rzeczy które zrozumiałem jako dorosły
Reposted fromdobry dobry viaponurykosiarz ponurykosiarz
okiemnieogarniesz
21:45
Myślę, że to ważne: uświadomić sobie, że możesz za czymś tęsknić  i jednocześnie wcale nie chcieć tego  z powrotem.
— Paulo Coelho
okiemnieogarniesz
21:44
Mówić można z każdym – rozmawiać bardzo mało z kim.
— Feliks Chwalibóg
Reposted fromlekkaprzesada lekkaprzesada viapomruki pomruki
okiemnieogarniesz
21:43
To co jest między dwoma osobami, mogą zrozumieć tylko te dwie osoby.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viapomruki pomruki
okiemnieogarniesz
21:42
0575 353c
Reposted from4777727772 4777727772 viaponurykosiarz ponurykosiarz
okiemnieogarniesz
21:41
2658 2c9d 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaponurykosiarz ponurykosiarz
okiemnieogarniesz
21:37

March 14 2020

okiemnieogarniesz
18:06
Większość z nas tak strasznie się na to życie wymyśla, szukając dla niego usprawiedliwienia, a na końcu, na łożu śmierci myśli - dlaczego tak po prostu nie żyłem. Dlaczego tak po prostu nie mogłem się tym życiem ucieszyć.
— Julia Kijowska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaunusual unusual
okiemnieogarniesz
18:02
okiemnieogarniesz
18:02
2192 c90c 500
Twój Vincent.
okiemnieogarniesz
18:00
8053 39b2 500
Reposted fromharridan harridan viaunusual unusual
okiemnieogarniesz
17:59
8054 0991 500
Reposted fromharridan harridan viaunusual unusual
okiemnieogarniesz
17:58
Masz żyć na 100%, a nie tylko przeżyć. Podziwiać kolory świata, szum mórz i oceanów. Masz podróżować i rozmawiać. Poznawać ludzi, ich pasje i marzenia.
Życie jest za krótkie, by przejmować się problemami, na które nie masz wpływu. Czas, który został nam dany jest zbyt ulotny, by tracić go na tych, którzy nie dają Ci uśmiechu i szczęścia.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viapomruki pomruki
okiemnieogarniesz
17:57
Między 'dzień dobry', a 'dobry wieczór', umieściłabym jeszcze 'dziękuje, że jesteś', 'widzimy się wieczorem', 'wino słodkie czy półsłodkie?
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viapomruki pomruki
okiemnieogarniesz
17:57

Umiesz śmiało marzyć, ale na śmiały czyn to już cię nie stać.


— W.Szekspir
Reposted frombzdura bzdura viapomruki pomruki
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl